Verzekering/keuring


Vanzelfsprekend loopt de oldtimer verzekering die loopt bij Marsh nv van de liefhebbers die toetreden tot '49er’ gewoon door.  De bijdrage die wij als club moeten betalen aan de BFOV wordt verrekend via jullie inschrijving voor de algemene kosten!

Kan je je oldtimer laten keuren in Wallonië?

JA!

Tekst ‘Autoforum’ 2019

'Onlangs een gesprek over oldtimerkeuring gehad met de mensen van de BFOV. Ik was verrast dat zij aanbevolen om m'n oldtimers in Wallonië te laten keuren. Kan perfect, je geniet van gunstigere maatregelen en je bent volledig in orde voor de verzekering en de Belgische wetgeving'

De BFOV heeft volstrekt gelijk, want in de bijzondere wet tot de staatshervorming waarbij een stukje van de keuring werd overgedragen aan de gewesten, is uitdrukkelijk het volgende bepaald (en dus te respecteren door elk gewest!) :

4° het toezicht op de naleving van de technische federale voorschriften voor voertuigen met het oog op hun inverkeerstelling en de technische keuring van voertuigen die op de weg rijden in toepassing van de federale normen, met dien verstande dat de natuurlijke en rechtspersonen gevestigd in een gewest vrij zijn om hun voertuig te laten controleren in een centrum voor technische keuring dat in een ander gewest is gelegen;

Als burger ben je wettelijk volledig in orde als je uw auto in een ander gewest laat keuren.  Maar het zal op zijn Belgisch wel aan te raden zijn om die wettekst bij u te hebben als ze u aan de kant zetten in Vlaanderen zonder Vlaamse keuring.

Aanvullend, moest dit niet zo zijn dan ben je wanneer je met je in Vlaanderen gekeurde oldtimer rijdt in Wallonië niet inorde met de wetgeving betreffende de keuring aldaar? 

Besluit van de BFOV, citaat : ‘Hierover is al gedeeltelijke duidelijkheid bekomen, met name iedereen mag gaan waar hij wil en zal er een keuringsbewijs, al dan niet  met vrijstelling, bekomen.

Er blijft de vraag hoe de politiediensten die geldigheid van documenten zal interpreteren.  (zie :  Retro Classic New, nr.55 driemaandelijks magazine van de BFOV)

Wij verwijzen nogmaals naar punt 4° hierboven en gaan desnoods onze leden een uittreksel van de wettekst bezorgen dat ze kunnen bijhouden in de oldtimer om te tonen bij een eventuele controle.  Bij enig probleem kunnen wij ons probleemloos laten bijstaan door de BFOV en als we nog een stapje verder gaan, iedereen heeft rechtsbijstand bij zijn polis en kan desnoods hier gebruik van maken bij eventuele contributies.

© Philippe Deruyck 2020